Bunavestire deschide porţile bucuriei

Preot paroh Liviu Alexandrescu

Una dintre sărbătorile apropiate sufletului nostru din aceasta perioadă, este ziua de Bunavestire, atât pentru faptul că îngerul Gavriil i-a dat vestea cea buna Fecioarei Maria de a naşte pe Mântuitorul, cât şi pentru că acest Praznic, a fost ales ca Hram al Catedralei noastre.

Bunavestire face parte din sărbătorile împărăteşti ale Preacuratei Fecioare. Această sărbătoare deschide porţile bucuriei celor ce au aşteptat din veacuri venirea Lui Mesia şi reprezintă începutul drumului de răscumpărare, pe care Dumnezeu îl deschide omului.

IMG_20160326_120419Arhanghelul Gavriil se arată Fecioarei Maria în chip real, ca trimis al lui Dumnezeu, aducând vestea cea bună : „Nu te teme, Marie, căci ai aflat har la Dumnezeu. Duhul Sfânt se va pogori peste tine li puterea Celui Preaînalt te va umbri; pentru aceea şi sfântul care se va naşte din tine, Fiul Lui Dumnezeu se va chema” . Într-adevăr, mare este această taină, o „taină ascunsă de veacuri şi de îngeri nestiută” (Col. I, 26), fiind prima zi de întalnire a Lui Dumnezeu cu oamenii, după atâtea veacuri de izolare.

Ziua de astăzi este cea mai sfântă din toate veacurile, căci aduce bucurie si vesteşte mântuirea în toata lumea. Astăzi, Dumnezeu a căutat cu mila şi cu îndurare din cer spre pământ şi a auzit suspinurile strămoşilor noştri şi plângerea tuturor celor ce se chinuiau în iad, de la începutul lumii. Maica Domnului este „mai cinstita decat heruvimii şi mai mărită fară de asemanare decât serafimii”, deoarece prin viaţa ei curată şi sfântă, a fost ,,aleasa cerului” de a naşte pe Fiul Lui Dumnezeu.

Prin Maica Domnului s-a coborât Dumnezeu pe pământ. Fecioara Maria este o scară care leagă cerul cu pământul. De aceea, îi adresăm rugăciunile noastre fierbinţi şi o rugăm să mijlocească pentru noi, înaintea fiului ei şi Dumnezeului nostru. Pe de altă parte ne bucurăm de prăznuirea hramului bisericii noastre.

Hramul împlineşte acelaşi rol în viaţa bisericii, ca şi îngerul păzitor în viaţa particulară a credincioşilor. El este paznicul bisericii, este primul care se îngrijeşte de soarta ei, o apără de tot felul de necazuri şi ocroteşte pe toţi credincioşii care vin să se roage şi să se închine în ea.

Hramul este prilej de rugăciune, de bucurie şi mulţumire Lui Dumnezeu şi Maicii Sale, pentru toate binefacerile pe care le primim de la ei. Hramul ne adună pe toti laolaltă, de la cel mai mic pâna la cel mare, de la cei vii pana la cei care nu mai sunt între noi, în fiecare an, ajungând până la originea lui şi anume pentru Catedrala noastră, până la anul 1918.

Cu această ocazie, Catedrala noastră vă aşteaptă cu drag si în anul acesta, pentru a ne împărtăşi din bucuriile duhovniceşti şi a fi alături de noi la agapa frăţească, dovedind aceeaşi fraternitate între noi, ca unii ce avem aceeași părinți cereşti.

Dumnezeu să ne ajute !