Hristos Se naște !

parintele_liviu„Hristos Se naște, măriți-L! Hristos din ceruri întâmpinați-L”

Iubiți credincioși!

Sărbătoarea Crăciunului ne dă ocazia să retrăim unul dintre cele mai importante evenimente ale creștinătății: Nașterea Domnului Hristos sau venirea Sa în lume.

Cu mare bucurie în suflete, așteptăm să ne întâlnim cu pruncul Iisus în Bethleemul ceresc – Sfânta Biserică, pregătiți cu darurile duhovnicești, darurile care au fost aduse chiar și de corul îngerilor în noaptea Nașterii Sale: „Mărire întru cei de sus Lui Dumnezeu și pe pământ pace, între oameni bunăvoie”.

După mii de ani „la plinirea vremii”(Gal. 4,5), prin făgăduința Tatălui ceresc, descoperita profetului Isaia :,,Iată Fecioara va lua în pântece și va naște un fiu si-I vor pune numele Emanuel, ce se tâlcuiește cu noi este Dumnezeu (Isaia 7,14), se milostivește Bunul Dumnezeu și trimite Duhul Sfânt asupra Fecioarei Maria, așa cum mărturisește îngerul Gavriil :,,Duhul Sfânt Se va pogorî peste tine și puterea Celui PreaÎnalt te va umbri; de aceea și Sfântul Care Se va naște din tine, Fiul Lui Dumnezeu se va chema (Luca 1,35).

Aceasta este Taina Întrupării Domnului Iisus Hristos, devenind asemenea noua și chiar mai mult decât atât :„Chip de rob luând”(Filipeni 2,7), a coborât printre noi, ca unul dintre noi ( Nicolae Velimirovici).

La fiecare Sfântă Liturghie, mărturisim învățătura stabilita la Sinodul I Ecumenic ( anul 325) și anume:

„Care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire, S-a pogorât din ceruri și S-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Fecioara Maria și S-a făcut o” (Simbolul de Credință)

parCa un împărat al Cerului, ar fi putut cobori într-un palat, dar Si-a ales o iesle sărăcăcioasă, arătând prin aceasta smerenia, care caracterizează pe adevăratul fiu al Lui Dumnezeu.

Să-L primim cu bucurie și cântări de lauda, căci astăzi avem pe Mântuitorul nostru Iisus Hristos, Cel ce a venit pentru noi și va rămâne cu noi, până la sfârșitul veacurilor. Dacă magii au venit de la marginile lumii, aducând pruncului Iisus daruri de aur, smirnă și tămâie, cu atât noi să-L întâmpinăm cu bogăția sufletească și cu darurile duhovnicești, pregătind locașul, unde să coboare Hristos. Daca Hristos se coboară în mod tainic și noi trebuie să ne pregătim tot în acest fel, prin post, rugăciune, spovedanie și Taina Sfintei Împărtășanii.

Iubiți credincioși!

Să mulțumim Maicii Domnului, care a fost aleasa cerului și a pământului, prin care S-a coborât dragostea Lui Dumnezeu pentru noi.

Să-I mulțumim Bunului Dumnezeu pentru toate darurile Sale revărsate asupra noastră, să întâmpinăm Nașterea Domnul Iisus cu bucurie, cu rugăciune și cu frumoasele noastre colinde tradiționale și în acest an binecuvântat-2015.

Părintele Paroh Liviu Alexandrescu împreună cu Consiliul Parohial de la Catedrala ,,Buna Vestire’’ vă urează Sărbători Fericite cu pace și un An Nou cu multe bucurii.